Fotografia NocturnaArtístiques
A la creu del Codó
A l'Àrea dels sòls de Riu
A Oliana
A la Torre dels Moros
A Tragó
De La Clua
De llamps
De sortides de sol, boires..
Focs artificials a Solsona
Superlluna
A Ogern
Varies


Inici