Talló

Població del municipi cerdà de Bellver de Cerdanya, província de Lleida, situat a 1060 mts. Pràcticament enganxat a Bellver destaco la seva església de Santa Maria de Talló, també és coneguda com "la Catedral de la Cerdanya", romànica del segle X a XII.
La Cerdanya | Inici