Sant Andreu

Nucli del municipi de Montferrer-Castellbò.Es troba a 1329 mts.Destarcar la seva església romànica de Sant Andreu.De carrers enllosats,i trobem el seu safareig i una font.Des del nucli i surt la carretera que va a Sant Joan de l'Erm








Més Indrets | L'Alt Urgell | Inici