Sant Ramon

També rep el nom de l'Escorial de la Segarra. El poble va néixer de la fusió del barri de Sant Ramon i el municipi de la Manresana. Poble llarg d'un sol carrer principal, molt conegut per les seves fàbriques dedicades a la pell. Conserva dues esglésies: l'església de Sant Jaume de la Manresana i la del convent de Sant Ramon dels segles XVII-XVIII. Cal visitar la zona de la Manresana amb les restes del seu castell.
La Segarra | Inici